top of page

           Головною темою науково методичної роботи в  школі є проблема “Гуманізації навчально - виховного процесу шляхом впровадження здоров'язберігаючих технологій”. Кожен вчитель у своїй практиці використовує методи здоров'язберігаючих технологій, що у свою чергу сприяє збереженню здоров'я дитини на всіх рівнях: психічному, соціальному та фізичному. На сторінці “Робота педагога” представлено окремі моменти реалізації технологій.

       ....Життя моїх маленьких вихованців тільки починається, і воно сповнене планами та подіями. Що потрібно для того, щоб ці плани здійснилися? Найперше - це здоров'я. Добре здоров'я допоможе прожити цікаве життя. Цінність будь-якої педагогічної технології нівелюється, якщо здоров'я дитини погіршується у процесі навчально - виховної діяльності.              Статистика свідчить про тенденцію до погіршення зору, постави, емоційного та духовно комфорту. Робота над покращенням зору позитивно впливає і на покращення слуху, у свою чергу робота покращення слуху добре впливає на зір. Таку гімнастику діти можуть виконувати і вдома.

  Також діти полюбляють рухливі ігри та танці. Так виникла ідея створення танцювального гуртка “Росинка”, який працює 10 років. Під музику діти з більшим задоволенням роблять фізичні  вправи, особливо коли це їх улюблений танець.

МОСУЗЕНКО  Надія Миколаївна

вчитель початкових класів

Відеокліпом "Малесенькі долоньки" передставлені різні форми танцювальних фізкультхвилинок на уроці та поза ним. 

     ....Уміння і навички здорового способу життя формувалися в молодших школярів, як у навчальний так і позанавчальний час.

У навчальний час цей процес реалізується через зміст шкільних навчальних дисциплін, зокрема  це фізхвилинки, які сприяють  розвиткові в учнів базових фізичних якостей та рухомих здібностей, причому активно відпочивають не лише м'язи кисті руки, а й усі м'язи тулуба, нижніх і верхніх кінцівок. Дихальна гімнастика, гімнастика для очей, пальчикова гімнастика, ігрові моменти на уроках під музику,  або в супроводі спеціальних  віршиків,  ігри на перервах, ранкова зарядка, імітація та інші види здоров'язберігаючих технологій - сприяють фізичному, психічному і соціальному добробуту дітей

КОНДРАТЬЄВА Валентина Анатоліївна

вчитель початкових класів

Відеокліпом "Фізкультхвилинки у 4 класі" передставлені різні форми  фізкультхвилинок на уроці та на перерві. 

Опис власного досвіду роботи педагогами навчального закладу

на особистих електронних ресурсах

     Педагогічний досвід вчителя

Гоян Ольги Миколаївни

вчитель вищої категорії, звання «старший вчитель»

       Я працюю над проблемою «Гуманізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження здоровозберігаючих технологій».

      Ця проблема, на мою думку, є найбільш актуальною, так як останнім часом спостерігається тенденція до різкого зниження здоров’я учнів, стану розвитку їх психічних та інтелектуальних здібностей. Дітям стало важко вчитися через тяжкий екологічний стан, нераціональне харчування, перевантаження навчальним матеріалом, недостатня рухлива активність, комп’ютероманія. Звідси – спад мотивації навчання, пізнавальних інтересів, депресивний стан, апатія, агресія, гіперактивність, що тільки поглиблює зовнішні і внутрішні конфлікти, призводить до неспроможності учня вчитися, знижує його соціальний стан, руйнує його здоров’я........    

Читати повністю>>>>>

 

Педагаогічний досвід вчителя

Багатнової Тамари Григорівни

вчитель вищої категорії

           Проблема: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови та літератури як одна з передумов формування духовно багатої особистості».

            Мета педагогічної діяльності: формування всебічно розвиненої, високоінтелектуальної, духовно багатої, творчої особистості.

Визначальними пріоритетами практичної діяльності є особистісно орієнтований підхід, індивідуалізація та диференціація навчання, орієнтація на конкретного учня, його потенційні можливості як партнера, який свідомо здобуває знання, розвиває здібності, набуває досвіду спілкування в діалозі з учителем, однокласниками, аргументовано відстоює свою думку.

Читати повністю>>>>>

 

 

З досвіду роботи вчителя

Вергун Оксани Віталіївни

вчитель ІІ категорії

           Найважливішим завданням вважаю формування та становлення учня як всебічно розвинутої особистості, що реалізує свої знання за межами школи. Основним джерелом роботи можна назвати такі: християнська мораль, етнопедагогіка, вітчизняна та зарубіжна педагогіка. Навчання рідної мови та літератури необхідне для реалізації і адаптації учня у самостійному житті.           Першочерговим у роботі для себе, як для вчителя, вважаю виховання грамотної, творчої людини, що здатна критично мислити, має естетичний смак, комунікабельна, самокритична.

Читати повністю>>>>>

 

 

З досвіду роботи вчителя

Вергуна Романа Миколайовича

вчитель І категорії

           ...Вході навчального процесу я використовую різні форми, методи і засоби навчання. Проте головну увагу звертаю на зміну функцій засобів навчання. Наприклад: часто замінити вчителя, як джерело знань, можуть науково-документальні фільми, художні фільми, науково-популярні передачі, 3d ресурси, які можуть відтворювати тривимірне зображення найрізноманітніших історичних пам'яток, музеїв, вулиць міст (тобто учень, який не має можливості відвідати музей далеко закордоном, може ознайомитися з його експозиціями, перебуваючи вдома за ПК), он-лайн тестування(при роботі з учнями старшої школи), інтерактивні конкурси, що за мету мають стимулювати учня до пошуку додаткового  інколи навіть не історичного матеріалу, а як приклад матеріал природничого характеру. Це вчить учня самостійно навчатися, критично мислити, розвиває ерудицію. З цією метою мною було розроблено та запущено історичний он-лайн портал «Історія в Плетеноташлицькій школі»....

 

Читати повністю>>>>>

Без названия.png
koippo_logo.png
Український_центр_оцінювання_якості_осві
16.jpg
SQE_logo_Word (1).jpg
020e1ba2bf676802448826ee38dac830.jpg
banner_prof_osvita.jpg
Screenshot_49.jpg
Screenshot_137.jpg
logo.png
bottom of page